Гарньен ордон

Гарньен ордон
Ном зүй:

MEAD, Christopher. (1991). Charles Garnier's Paris Opera: Architectural Empathy and the Renaissance of French Classicism. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, United StatesДэлгэрүүлж унших:

Wikipedia - Palais Garnier

Wikipedia - Charles Garnier

Wikipedia - Napoleon III

Wikipedia - Eugénie de Montijo

Wikipedia - Charles Gumery