www.temdeglel.com
тэмдэглэл, ой санамж, мэдлэг

Сайн байна уу,

Энэ бол миний үзэж харсан, уншиж судалсан зүйлсийнхээ зурагт тэмдэглэлийг нийтлэж байх хувийн цахим хуудас юм. Цааш дэлгэрүүлж унших эх сурвалжуудыг мөн нийтлэж байх болно. Уншиж судалсан хэдий ч харж байгаагүй зүйлсийг тэмдэглэхдээ аль болох олон тооны харьцуулж магадлах эх сурвалж, түүхэн баримт сэлтийг үндэслэн тэмдэглэж байх юм.
Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. Надаас бичгээр зөвшөөрөл авалгүй тус хуудасны тэмдэглэлүүдийг битгий ашиглаарай.
Баярлалаа,