Архитектур, барилга, хот төлөвлөлтийн мэргэжлийн Франц үг, нэр томъёо:


Монгол хэлний албан бус, ярианы хэрэглээнд шууд хэрэглэгддэг, шууд нэвтэрсэн үгс:


l' / une agglomération               агломерац (бөөгнөрөл)

l' / une agora                             агора (эртний Грекийн хотуудын төв талбай)

l' / une allée                               алле (хоёр талдаа мод, буттай, шулуун гудамж - ихэвчлэн явган 

                                                  хөдөлгөөнд зориулсан байдаг, зарим тохиолдолд авто замтай гудамж)

l' / une arcade                           аркад (нуман хэлбэрийн хучилттай явган зам)

l' / une arch                               арк (нуман)

l' / un(e) architect                      архитектор

l' / un(e) architecture                 архитектур

l' / une architrave                      архитрав (үндсэн дам нуруу)

archives                                     архив

l' / une aquarelle                        акварель (усан будаг)

avant garde                               авангард

le bain                                        ванн (усанд орох онгоц)

le balcon                                    балкон (тагт)

la banque                                   банк

la basilique                                басилик (эртний Ромын хотуудын олон нийтийн барилга, 

                                                   дундад зууны Христийн шашины нэг төрлийн сүм)

le béton                                      бетон

la bordure                                  бордюр (хашлага, хил, хөвөө)

le cabinet                                   кабинет (өрөө, тасалгаа)

le calque                                    калька (гэрэлтүүлэх цаас)

la charnière                                шарнир, нугас

le colophon                                колофон (хэвлэлийн газрын эмблем)

la concession                             концесс

le / la concierge                         консьерж (хаалгач)

le concours                                конкурс (уралдаан)

la conservation                          консервац (хадгалалт, хамгаалалт)

le contour                                  контур (хаялбар, хүрээ зураас)

la coordonnée                           координат (солбицол)

la décoration                             декорац (чимэглэл)

le dolmen                                  долмен

l' / une enquête                          анкет (санал асуулга), судалгаа

l' / un entourage                         антураж (хүрээлэн буй орчин)

l' / une esplanade                      эспланад (нуур, тэнгисийн эрэг дагуух орон зай)

l' / une esquisse                         эскиз (ноорог)

l' / un étalon                               эталон (зургийн стандарт)

l' / une évacuation                     эвакуаци (нүүлгэн шилжүүлэлт)

l' / un extérieur                          экстерьер (гадна тал)

la façade                                    фасад (нүүр тал)

la fonction                                  функц (үүрэг зориулалт, үйл ажиллагаа)

la forme                                      форм

le foyer                                       фоей (танхим)

le fragment                                фрагмент (хэсэглэл)

la fresque                                   фреск (нойтон шавардлагатай хана, таазанд усан будагаар зурах арга)

le funiculaire                              фуникуляр

la galerie                                    галерей

le garage                                   гарааш

la gouache                                 гуаш

la hiérarchie                               шатлал

hydraulique                                гидравлик (усны)

l' / un intérieur                            интерьер (дотор тал)

le logo                                        лого

le lustre                                      люстр (чийдэнгийн бүрхүүл, лааны суурь)

la mansarde                               мансард (дээврийн хөндий, адрын хөндий)

la maquette                                макет (биет загвар)

la métaphore                              метафор (зүйрлэл) 

modulaire                                   модульчилсан, нэг хэмжээнд оруулсан

la modularité                              модульчилсан байдал

le montage                                 монтаж (эвлүүлэг, угсралт, иж бүрдэл)

la mosaïque                               мозайк (шигтэгмэл)

le musée                                    музей

la norme                                    норм

la niche                                      ниш (ханан гаргасан хонхор)

la nomenclature                         номенклатур (нэршил, нэр томьёо, нэрлэвэр, жагсаалт)

l' / un obélisque                          обелиск (дурсгалын босгомж, дурсгалын багана)

l' / une orientation                      ориентац (зүг чиг, чиг баримжаа)

le pavillon                                   павильон, жижиг сууц

le périmètre                                периметр

la piédestal                                пьедестал (суурь, тавцан)

le pilastre                                   пиластер

la planchette                              планшет (зургийн самбар)

le portique                                  портик (гудамжилсан цуваа багана бүхий хучилттай явган зам)

la promenade                             променад (явган зугаалах зам)

le relief                                      рельеф, газрын хаялбар (газрын налуугийн түвшингүүдийн зөрүү)

le réservoir                                 резервуар (ус хадгалах сав, усан сан, цөөрөм, нөөцлүүр)

le socle                                       цоколь (барилгын хаяавч)

le standard                                 стандарт

la synagogue                             синагог (Еврейн шашины үйл ажиллагаа, мөргөл явуулах 

                                                   зориулалттай барилга)

le théâtre                                    театр (үзвэрийн газар)

le tracé                                       трасс (зурвас, мөр)

le tumulus                                  түмүлүс

urbaine                                       урбан (хотын)

le vitrail                                       витраж (өнгөт шилэн хана, цонх)шууд хэлбэрээр нэвтрээгүй бусад үгс : 

l' / un abattage                         нядалгаа

l' / un abattoir                          бой, мал нядалгааны газар

l' / une abbaye                         абей (католик шашны сүм, хийд)

l' / un abri                                 хорогдох байр

alimentaire                                хоол хүнс

l'/un amiante                            асбест

l' / un aménagement                зохион байгуулалт

l' / un ancient                            хуучин зүйл

l' / un angiportus                      нарийн зам, мухар гам

l' / une animalerie                    тэжээвэр амьтны дэлгүүр

l' / une antiquité                       эртний

l' / un arboretum                      мод үржүүлгийн газар, дендрарий

l' / un arbuste                           бут сөөг

l' / une argile                            шавар

l' / un armateur                        хөлөг онгоцны эзэн

l' / un artisan                             гар урлал хийдэг хүн, уран хүн, уран дархан, дархан

l' / une ascension                      дээшлэх цэг, дэвших газар

artisanal                                    гар хийцийн, гар урлалын

l' / un atelier                              урлан

l' / une auberge                         нийтийн байр, дэн буудал

l' / un autocollant                      наалт

l' / une autorisation                   зөвшөөрөл

l' / une avance                          ахиц, дэвшил, тэргүүн, туршилтын алхам

l' / une avenue                          өргөн чөлөө

l' / un axe                                  тэнхлэг, чиглэл, зүг, зураас

la bâche                                    брезент

le bailleur                                 түрээслүүлэгч

la bagnole                                машин

la banlieue                                хотын зах, хотын хаяа газар

la balade                                  алхалт

le barrage                                 далан

barraque                                   хуаран

le bâtiment                                барилга

le battage                                  бутлалт, тариа цайруулалт

le béton brut                            "нүцгэн бетон"

le bilan                                     тайлан тэнцэл

le bois                                       мод

le bord                                      ирмэг

le bosquet                                 төгөл, ойн төгөл, шивэр, шугуй

la boutique                                дэлгүүр (жижиглэн худалдааны дэлгүүр)

la branche                                мөчир, салбар, хэлтэс

la bricole                                   туслах ажилчин, чулуучин, төмрийн дархан

le bricolage                              өөрөө хийх, мэргэжлийн бус өөрийнхөө аргаар хийх

la brique                                   тоосго

la brochette                              шор

le brouillard                            манан

le bruit                                      дуу чимээ

le but                                        зорилго, зорилт

la cabane                                  урц, оромж, овоохой

le cadran                                  нарны цаг

la cage d'escalier                      шатны хонгил

la canalisation                           ариутгах татуурга                     

le cardage                                самнах

le carré                                      дөрвөлжин

le carrefour                               уулзвар, зөрлөг

la ceinture verte                        ногоон бүс

la chaleur                                 дулаан, халаалт

la chambre                                өрөө, тасалгаа

le champ                                   талбай, талбар

le chapiteau                              голүндсэн

le chariot                                   тэрэг, хөсөг, тэргэнцэр, мухлаг тэрэг, сүйх тэрэг

la charpente                              хүрээ, араг бүтээц

charpenter                                угсрах, барих

la charpenterie                         мужаан

la charpente                              бүтэц, араг, хүрээ

le charpentier                           мужаан, модчин, барилга, бүтэц

la charpenterie                         мужааны урлал

le château                                 цайз, шилтгээн

le chemin                                  зам

le chenil                                   нохойн хэвтэр, нохой үржүүлгийн газар

chute d'eau                               хүрхрээ, цутгалан

la circulation                             замын хөдөлгөөн, тээвэр, зорчилт эргэлт

la citadelle                                цайз

la cité                                        хот, хот суурин

la cité-état                                хот улс

la cloche                                   хонх

la colle                                      цавуу

la colline                                    гүвээ, толгой, толгод

la colonne                                 багана

la compétence                           ур чадвар

la conciergerie                          хаалгач байрлах байр (~харуулын байр)

la concurrence                          өрсөлдөөн, уралдаан

la constitution                            үндсэн хууль, дүрэм, журам

la construction                           байгууламж, барилга

le cortège                                  жагсаал, ёслол, цуваа

la cour                                       хашаа хороо, барилга хоорондын задгай орон зай

le courant                                  гүйдэлурсгал, одоогийн

le coursier                                гүйгч, шуудан зөөгч

le court                                     богино, бага

la couverture                            хучилт

la craie                                      шохой

la croyance                               итгэл үнэмшил

la crue                                       үер

la cuisinière                              зуух

le cul-de-sac                             мухар зам, мухар гудамж

le dallage                                   хучилт (замын хучилт)

la dalle                                      хучилт 

la débâcle                                  цөн түрэлт

le débris                                    барилгын хаягдал, нуранги, эвдэрхий хэлтэрхий, балгас

le décalage                               хоосон зай, цоорхой, онгорхой

le, la dépositaire                       хадгалагч

la digue                                     далан, суваг, шуудуу

la dimension                             хэмжээхэмжээс

le dispositif                               багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

la divinité                                  бурхан шүтээн

le droit                                      эрх

droit de propriété                      өмчлөх эрх

l' / une eau                                ус

l' / un échec                              бүтэлгүйтэл

l' / une échelle                           хэмжээс, авирдаг шат

l' / un édifice                             барилга

l' / un égout                               ариутгах татуургын хоолой

l' / un élixir                               бэлдмэл, шим, эликсир

l' / un embâcle                          бөглөө, бөглөөс (модны, мөсний)

l' / un embarcadère                  усан онгоцны зогсоол, далайн эргийн далан

l' / un emplacement                  байршил

l' / un endroit                            газар

l'/un enjeu                                 асуудал

l' / une entreprise                      аж ахуйн нэгж

l' / une épicerie                         өдөр тутмын хэрэгцээний дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр

l' / un équilibrage                      тэнцэл, тэнцвэржүүлэлт

l' / un ermitage                          аглаг сууц, даяанчийн овоохой

l' / un escalier                            шат

l' / une espace                          орон зай

l' / une espace hybrid               саармаг орон зай, хосмог орон зай

l'espace public                         нийтийн орон зай, олон нийтийн орон зай

l'/un espalier                             авирдаг шат

la façon                                     арга зам

la falaise                                   байц, цохио, хад

la fenêtre                                   цонх

le fer                                         төмөр

le fleuve                                    гол, горхи

la fondation                               суурь

le four                                       зуух

la fouille                                     хайлт, малтлага

le fourneau                               зуух

le gel                                        хөлдөлт, мөстөлт

le génie                                     инженер, инженерчлэл, ухаантан

la géomancie                            газар усны шинжээ

le grand                                    том, агуу, үлэмж

le gravier                                   хайрга

la grotte                                    агуй

la grue                                      өргүүр, кран

la grume                                   гуалин, гол нуруу

la gouttière                                бохир усны суваг

l' / un habitant                           оршин суугч

l' / une harmonie                       зохицол, зохицол нийц, зохицол тохиромж

hibernal                                     өвөлжөө

l'/une humidité                          чийгшил

l' / une illustration                      зураг, зураг чимэглэл

l' / un immeuble                        барилга

l' / un interdit                             зөвшөөрөлгүй, зөвшөөрөгдөөгүй, хориглосон 

le jardin                                     цэцэрлэгт хүрээлэн

juridique                                    хууль ёсны, хууль зүйн, эрх зүйн

le lac                                         нуур

le lambrequin                            ламбрекин, хөвөө

lassement                                  зэрэглэл

la levée                                      алба татвар, хураамж (газрын хураамж)

la liaison                                    холбоос

le lieu                                         газар (газар нутаг)

la ligne                                      зураас, шугам, төмөр зам

le locataire                                түрээслэгч

la longueur                               урт

le lotissement                           хэсэг газар, хуваалт [газрын]

la maison                                  байшин

la maison thé                            цайны байшин

le maraîchage                           худалдаалах зориулалттай хүнсний ногоо тариалалт

le marché                                  зах, худалдаа хийх газар

le mausolée                              бунхан

la mer                                        далай, тэнгис

la mezzanine                            хагас давхар

la moitié                                   хагас

la montagne                              уул

le monument                            хөшөө дурсгал

le mortier                                  шохойн зуурмаг

le mur                                       хана

la muraille                                 хана

nappe d'eau                              усны давхарга (газар доорх)

le niveau                                   түвшин

la noue                                     нуга

l' / une omniprésence               хаа сайгүй орших, хаа сайгүй оршихуй

l' / une ouvrage                         бүтээл, ажил

le palais                                    ордон

le panneau                                хавтан, самбар

le paravent                                дэлгэц

la parcelle                                 хэсэг газар, хэсэглэж хуваасан газар, нэгж талбар

la passerelle                             явган зорчигчийн гүүр

le parking                                  авто зогсоол 

le parmi                                    дунд

le passage                                нэвтрэх гудамж, дамжин өнгөрөх зам, 

le paysage                                ландшафт

le peintre                                   уран зураач

la peinture                                 зураг, уран зураг

la pépinière                              ургамал үржүүлгийн газар

la pierre                                    чулуу, хад

le piéton                                    явган хүн, явган зорчигч

la pince                                     бахь, хавчаар

la piste                                      мөр 

le plâtre                                     гөлтгөнө, гипс, гипс шавардлага

la poêle                                     зуух

le pont                                       гүүр

le porche                                   саравчтай довжоо

la porte                                      хаалга

la porte coulissante                   гүйдэг хаалга, эвхэгдэх хаалга

la poutre                                   дам нуруу

la presqu'île                              хойг

le, la propriétaire                       өмчийн эзэн, өмчлөгч, газрын эзэн

le public                                    олон нийтийн, нийтийн, олон нийт

la publicité                               зар сурталчилгаа

le pylône                                  цамхаг, пилон (Египетийн сүмийн үүд)

le quai                                      голын эрэг дагуух зам

le radoub                                   дахин засах

le rameau                                 салаа, мөчир

le ranger                                   талбар

le réchaud                                зөөврийн зуух (газын плитк)

réchaud à gaz                           хийн халаагуур

la réception                               хүлээн авах хэсэг

le règlement                              дүрэм, журам, зохицуулалт

la relève                                   (судалгааны тайлан)

le remblai                                 далан

le remembrement                    газар дахин зохион байгуулалт

la reprise                                  сэргээлт

le réseau                                   сүлжээ

le réservoir                               усан сан

la restitution                             тайлбар танилцуулга, нөхөн төлбөр

la rivalité                                   өрсөлдөөн

le rivage                                    эрэг

la rue                                         гудамж

la ruine                                      балгас, туурь

la ruisseau                                гол, горхи

la saleté                                    хог, шороо, шалбааг

le sanctuaire                             ариун дагшин газар

le, la sauvage                           зэрлэг

le serf                                       хамжлага

le serre                                     хүлэмж

la serrure                                  цоож

le sérail                                    сераглио (Мусульманчуудын сууцанд байх эмэгтэй хүн, татвар эмд зориулсан өрөө)

le sol                                        газар, хөрс

le soleil                                      нар

la solive                                    дам нуруу

le son                                        дуу чимээ, авиа

la similitude                               ижил төстэй байдал

le spectacle                              үзүүлбэр

le stuc                                       ханын шавардлага, шохойн өнгөлгөө

le suif                                        өөх тос

la superposition                        үелэл, давхраа

le tableau                                  зураг, хавтан

le terrain                                    газар, талбар, нутаг дэвсгэр

la terre                                       газар

la toiture                                   дээвэр

la tonnelle                                 хотгор, хүнхэр орон зай

la topographie                           газрын гадаргуу, газрын гадаргуугийн тогтоц

la travée                                     алгасал, алхам (барилгын хоёр үндсэн эдлэл хоорондын зай)

la triade                                     гурван хэсгээс бүтсэн зүйл

le trottoir                                    явган зам, шигтэгмэл чулуун явган зам

la triangulaire                            гурвалжин

la typologie                               хэв шинж

urbainologiste                           хот судлаач

l' / une utilisation                       хэрэглээ, ашиглалт

le véhicule                                 тээврийн хэрэгсэл

la venelle                                  гудамж, аллей

le vieux                                      хуучин

la voie                                        зам

la vue                                         харагдац

la zone                                       бүс, нутаг дэвсгэр, талбайТэмдэг нэр: 

accessible                                 хүртээмжтэй

arrangé                                     зохион байгуулсан

banal                                         нэг хэвийн, байдаг л нэг, улиг болсон

civique                                      иргэний, хотын

commercial                               арилжааны, худалдааны

dépasser                                   хэтрэх, давах, илүүдэх, илүү гарах

désigné                                     төлөвлөсөн, боловсруулсан, дизайн хийсэн, урьдаас бодсон

éloigné                                      хол, алс хол

faible                                         муу, сул

gelé                                           хөлдсөн

incohérent                                 уялдаа холбоогүй, авцалдаагүй, дараалалгүй, шүтэлцээгүй

inutilisable                                ашиглах боломжгүй

léger                                          хөнгөн 

loin                                            хол

lourd                                         хүнд

pertinent                                   хамааралтай

précaire                                    найдваргүй

privé                                          хувийн

rare                                            ховор

sombre                                      харанхуй

splendide                                  гоёмсог

suffisant                                    хангалттай

utilisable                                    хэрэглэх боломжтой, хэрэглээтэй, хэрэглэгдэххэрэгтэйӨнгө:

cramoisi (e)                              хүрэн улаан

l' / une écarlate                        гал улаан, ал улаан

le jaune                                    шар

le marron                                 борБагаж, хэрэгсэл:

la hache                                   сүх

le tournevis                             халив, боолт эрэгдэгчь отвертк
Үйл үг:

accaparer                                монополчлох

aménager                                зохион байгуулах

apparaître                                гарч ирэх

arranger                                  зохион байгуулах

balader                                    алхах

bouger                                     хөдөлгөх, зөөх, шилжүүлэх

cadrage                                   хүрээлэх

charpenter                               урлах (мужаан), барих, босгох (мужаан)

casser                                      эвдэх

consacrer                                зориулах

construire                                 барих, байгуулах

crocheter                                 ухах, хатгах, зээтүүдэх

déranger                                  саад хийх

éclairer                                    гэрэлтүүлэх, гэгээрүүлэх

effectuer                                  хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, үйлдэх, биелүүлэх, дуусгах

éloigner                                   арилгах

empêcher                                 зайлсхийх

enlever                                     арилгах

ériger                                       босгох

éteindre                                    хаах, унтраах

éviter                                        зайлсхийх

juxtaposer                                эсрэг зүйлсийг зэрэгцүүлэн тэдгээрийн ялгааг тодруулах

ligner                                       шугамдах, шулуун зурах

mettre                                       тавих

parcourir                                  аялах, тойрох

restituer                                    сэргээх

réaliser                                     гүйцээх, дуусгах, хүрэх

récupérer                                 сэргээх, дахин ашиглах

réemployer                              дахин ашиглах

sembler                                    гарч ирэх, үзэгдэх

tamponner                               хамрах хүрээ үүсгэх, тамгалах

tondre                                      хяргах, тайрахУргамал:

l' / une ancolie                        удвал цэцэг

l' / un arbre                             мод

le bouleau                               хус

le cerise                                  интоор

le cerisier                                интоорын мод

le palmier                                дал мод, далдуу мод

le pin                                       нарс

le prunier                                чавганы мод

le saule                                   бургас, уд

le sureau                                 самбук жимстэй үр
Чулуу:

le marbre                              гантиг

le schiste                              занар

le schiste argileux                занар, шаварлаг занар