Журамласан хэл зүй

1951    Ц.Дамдинсүрэн, Я.Цэвэл. Үсгийн дүрмийн зөв бичих толь. Улаанбаатар

1962    С.Мөөмөө. Зөв бичих дүрмийн толь. Улаанбаатар

1974    Х.Далхжав, Ц.Цэрэнчимэд. Зөв бичих зүйн толь бичиг. Улаанбаатар

1983    Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор. Монгол үсгийн дүрмийн толь. Улаанбаатар

2015    Шинжлэх ухааны академийн Хэл зохиолын хүрээлэн. Монгол хэлний их тайлбар толь. Улаанбаатар

2018    Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл. Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь. Улаанбаатар